Privacy Beleid

Bij het gebruiken Handboek worden gegevens achter gelaten. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Dit Privacy Beleid omschrijft welke (categorieën) persoonsgegevens er verwerkt of opgeslagen worden, met welk doel dat gebeurt en met welke betrokkenen of ontvangers deze informatie gedeeld wordt.

Bij het verwerken van gegevens houdt Handboek zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Laatste wijziging in dit beleid: 26-05-2019

1. Welke persoonsgegevens worden door Handboek verwerkt?

1.1 Gegevens van de klant

Voor iedere klant heeft Handboek informatie (klantgegevens) nodig om te weten aan welk persoon of organisatie de dienst geleverd wordt.

Bij het voltooien van de registratie wordt onderstaande informatie verzameld.

 • Organisatie naam (optioneel)
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • Adres
 • Betaalgegevens

1.2 Gegevens van de gebruikers

1.2.1 Lezers

Alle in Handboek opgeslagen informatie wordt ontsloten aan de medewerkers die actief zijn. Dit worden de lezers genoemd. Van iedere lezer wordt onderstaande informatie verzameld.

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Mobiel telefoonnummer (optioneel)
 • Functietitel(s)

1.2.2 Schrijvers

Om de informatie in Handboek te beheren kunnen er gebruikers aangemaakt worden die toegang hebben tot de backoffice. Dit worden schrijvers genoemd. Van iedere schrijver wordt onderstaande informatie verzameld.

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Mobiel telefoonnummer (optioneel)

1.3 Gegevens in ingevoerde informatie

Alle informatie die schrijvers invoeren, in de vorm van bijvoorbeeld documenten, processen, bijlages kan persoonsgegevens bevatten.

Lezers kunnen naast het raadplegen van informatie ook commentaren invoeren, die in Handboek worden opgeslagen. Hier zouden ook persoonsgegevens in voor kunnen komen.

2. Verwerkt Handboek bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

De dienstverlening van Handboek is niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. Handboek verzoekt dit soort informatie niet in te voeren bij het gebruik van de dienst.

3. Hoe lang bewaart Handboek persoonsgegevens?

Handboek bewaart persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan noodzakelijk om de dienst te leveren. Dit betekent in ieder geval dat persoonsgegevens niet langer dan vijf jaar na beëindiging van de overeenkomst bewaard worden.

Buitenom deze bewaartermijn heeft de klant van Handboek het recht verwerkte persoonsgegevens te verwijderen. Zie hiervoor artikel 7 van dit Privacy Beleid.

4. Waar staan persoonsgegevens in Handboek opgeslagen?

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen op servers gehuisvest in een Nederlands datacenter in Amsterdam. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen in landen buiten de Europese Unie.

5. Welke veiligheidsmaatregelen heeft Handboek genomen?

De bescherming van persoonsgegevens is voor Handboek van groot belang. Alle passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Hiertoe zijn in ieder geval onderstaande beveiligingsmaatregelen getroffen.

 • Logische toegangscontrole, gebruik makend van sterke wachtwoorden.
 • Bij de opslag en verwerking van wachtwoorden wordt gebruik gemaakt van hashing.
 • Servers die we gebruiken om de dienst te draaien worden frequent van veiligheidsupdates voorzien.
 • Servers die we gebruiken om de dienst te leveren zijn voorzien van een firewall.
 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer / Secure Shell (SSL / SSH) technologie.

6. Deelt Handboek persoonsgegevens met derden?

Handboek deelt persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen. We nemen alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen teneinde de persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies of wijziging.

7. Inzage, wijziging en verwijdering van gegevens

Account eigenaren kunnen inloggen om alle gegevens in te zien en te wijzingen. Door contact op te nemen met de klantenservice kunnen persoonsgegevens ook opgevraagd, gewijzigd of verwijderd worden. Onze contactgegevens staan vermeld op de website.

8. Hoe analyseert Handboek website bezoek?

Handboek maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Handboek wordt opgeslagen in de browser van uw apparatuur zoals een computer, tablet of smartphone. Handboek gebruikt cookies enerzijds met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden. Anderzijds maakt Handboek gebruik van cookies die het surfgedrag van bezoekers bijhouden zodat Handboek (op maat gemaakte) content en advertenties kan aanbieden.

8.1 Welke cookies worden er door Handboek geplaatst?

8.1.1 Functionele cookies

 • Handboek

Er worden functionele cookies geplaatst die essentieel zijn voor de werking van de website. Het blokkeren of verwijderen van deze cookies kan leiden tot een verminderde werking.

8.1.2 Analytische cookies

 • Google Analytics

Cookies worden geplaatst om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te meten.

8.1.3 Tracking cookies

 • Google

Cookies worden geplaatst om het gedrag van bezoekers op de website te volgen.

 • Facebook

Cookies worden geplaatst om bezoekers te onderscheiden en na het bekijken van de Handboek website gerichte advertenties aan te kunnen bieden op het sociale netwerk van Facebook.

 • Linkedin

Cookies worden geplaatst om bezoekers te onderscheiden en na het bekijken van de Handboek website gerichte advertenties aan te kunnen bieden op het sociale netwerk van Linkedin.

8.2 Afmelden voor cookies

Afmelden voor cookies kan door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kan alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van de browser worden verwijderd.

9. Wijzigingen in dit Privacy Beleid

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Beleid. Bovenaan dit document staat de laatste wijzigingsdatum vermeldt. Bij significante wijzigingen zullen we account eigenaren per e-mail, via onze website of backoffice op de hoogte brengen. We raden echter aan dit Privacy Beleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen.

10. Toepasselijkheid en relatie met Algemene Voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden zijn onverkort van kracht ongeacht de inhoud van deze Privacy Policy. Deze zijn – bij ons weten – niet strijdig met elkaar. In geval van twijfel prevaleren onze Algemene Voorwaarden. Meen je toch een strijdigheid gevonden te hebben, neem dan meteen contact met ons op.